FONS DOCUMENTAL

Fons Documental del Casal de la Dona (1975-2018)

  • Presentació de l’inventari del fons documental del Casal de la Dona com a font primària fonamental per entendre i estudiar el moviment feminista a la ciutat de Terrassa els darrers 40 anys.
     
  • Debat sobre la necessitat i l’oportunitat de preservar aquests fons per garantir la memòria dels moviments feministes. Resolució de dubtes i proposta de possibilitats.